دپارتمان شاکریان به شما دانش آموزان با انگیزه تبریک می گوید و آرزوی موفقیت بیشتری را برای شما دارد.

  نام و نام خانوادگی                        رتبه                    

خانم عطیه کاوه                                 ۷۸

خانم مهلا رضایی                               ۸۳

خانم نفیسه رحمانی                         ۱۱۲

خانم پرستو اثنی عشری                    ۱۲۵

خانم آیدا غفرانی                               ۱۷۵

آقای فرساد نعمتی                             ۲۳۹

خانم مریم شکاری                             ۲۵۰

خانم مهشید ملکوتی                         ۳۳۰

خانم سمیه علیدوست                       ۳۹۰

خانم زهرا رحیمیان                             ۴۰۰

آقای حاجی پور                                  ۴۳۰

خانم سمانه جمشیدی                       ۵۴۳

خانم سروناز اله داد                            ۵۹۸

خانم فرزانه امید خدا                           ۶۱۵

آقای امیر حسین صیادی                      ۶۴۰

خانم حوریه السادات هاشمی              ۶۵۰

خانم هانیه معاونی                             ۶۵۴

خانم تینا زراعتی                                ۶۹۸

خانم دلارام پور کاظمی                        ۷۰۰

خانم نسترن نفیسی                          ۷۱۳

خانم مهدیه خورسندی                        ۷۱۸

خانم شهرزاد بابامحمدی                      ۸۰۰

آقای محمد امین فانی                         ۸۷۰

آقای معاون زاده                                  ۹۰۰ (حدوداً)

خانم مونا اصغری                                ۹۰۰ (حدوداً)

خانم شهرزاد دلشاد                            ۹۰۰

خانم زهرا دررودی                               ۹۳۹

خانم سمیرا اختیار آبادی                      ۹۹۰

ادامه دارد…

 توجه: این اسامی توسط خود دانش آموزان دپارتمان در اختیار ما قرار گرفته است . دانش آموزانی که اسم آنها در لیست ما قرار نگرفته است میتوانند اطلاعات خود را در اختیار ما قرار داده تا در سایت معرفی شوند.

Mob :09155009341

SMS : 100 000 9341

واحد اطلاع رسانی دپارتمان شاکریان

دیدگاهتان را بنویسید