همایش  احتمال در تاریخ ۲۹ مهر در ساختمان سابکو مشهد برگزار شد .

در این همایش مبحث احتمال به صورت کامل تدریس و تست های کنکور ۷ سال اخیر مورد آنالیز قرار گرفت .

مکان : مشهد – ابوذر غفاری – ساختمان سابکو


untitled-1
 

 

2img_5083