همایش  تابع دخترانه در تاریخ ۲۷ آبان در ساختمان سابکو مشهد برگزار شد .

در این همایش مبحث تابع به صورت کامل تدریس و تست های کنکور ۷ سال اخیر مورد آنالیز قرار گرفت .

مکان : مشهد – ابوذر غفاری – ساختمان سابکو


untitled-1