همایش  مثلثات دخترانه در تاریخ ۱۱ آذر در ساختمان سابکو مشهد برگزار شد .

در این همایش مبحث مثلثات به صورت کامل تدریس و تست های کنکور ۷ سال اخیر مورد آنالیز قرار گرفت .

مکان : مشهد – ابوذر غفاری – ساختمان سابکو


untitled-1