دفتر خاطرات ریاضی شاکریان یکی از ابتکارات دپارتمان است که تاثیر بسیار زیادی در یادگیری و مرور نکات بویژه در روز های قبل از آزمون دارد .

این دفتر  شامل خلاصه کل نکات ریاضی  و تمرین به  ترتیب تدریس در کلاس  است. دانش آموز بعد از تدریس هر مبحث می بایست خلاصه نکات را در دفتر خاطرات  ریاضی شاکریان یادداشت کرده و بعد از آن با حل تمرین ها ، میزان تسلط خود را در آن مبحث بسنجد . سپس نقاط ضعف خود را در جلسات رفع اشکال پوشش دهد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید