۳۰۷۰-جلد-روی-کتاب

۳۰۷۰ ریاضی

آیا میدانید بیش از ۷۰ % تست های کنکور از بین ۳۰ درصد نکات می آید ؟

ویژگی های این کتاب :

پوشش کامل کنکور های ۸۸ تا ۹۴ تجربی داخل و خارج کشور

سوال های منتخب کنکور های ۸۸ تا ۹۴ ریاضی داخلی و خارج کشور

تست های شبیه سازی شده با کنکور های اخیر

خلاصه نکات به همراه پاسخ های تشریحی به سبک سبقت

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب برای جمع بندی ریاضی تجربی کشور ، کتاب ۳۰۷۰ است .

تعداد صفحات : ۳۷۰ صفحه

چاپ اول

قیمت اصلی : ۴۰۰۰

فروش با ۳۰ % تخفیف : ۳۰۰۰

 ج-کتاب-کار-شاکریان۱-

کتاب کار ریاضیات تجربی  …

شامل فصل های : حد و پیوستگی ، احتمال ، تابع ، درجه ۲ ، لگاریتم ، مثلثات ، آمار

ویژگی های کتاب :

دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات تجربــــــــــــــی !!!

شامل تمام تست های کنکور های سراسری داخل و خارج ده سال اخیر

دارای تست ترکیبی ، مفهومی و به درد بخور

پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب ریاضیات کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

چاپ : دوازدهم

تعداد صفحات : ۲۵۳ صفحه

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومن

قیمت با تخفیف : ۲۳۰۰۰ تومن

جلد-پروپیمون--۱

پروپیمون ریاضی …

شامل فصل های : حد و پیوستگی ، احتمال ، تابع ، درجه ۲ ، لگاریتم ، مثلثات ، آمار

شامل ۷۰۰ تست مفهمومی ترکیبی و متناسب با کنکور تجربی

پاسخ های تشریحی به سبک سبقت !!

پوشش تمام تست های احتمالی و بررسی دقیق کنکور های سه سال اخیر

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب تست ریاضی تجربی کتاب پروپیمون سبقته …

بخون و حالشو ببر !

۲۹۲ صفحه

چاپ دوم

قیمت :  ۲۶۰۰۰

با تخفیف : ۲۵۰۰۰

جلد-پروپیمون-۲

پروپیمون ریاضی …

شامل فصل های : مشتق ، کاربرد مشتق ، مجانب ، انتگرال ، خط و نقطه ، مقاطع مخروطی، تصاعد ، ماتریس ، دنباله

شامل ۷۰۰ تست مفهمومی ترکیبی و متناسب با کنکور تجربی

پاسخ های تشریحی به سبک سبقت !!

پوشش تمام تست های احتمالی و بررسی دقیق کنکور های سه سال اخیر

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب تست ریاضی تجربی کتاب پروپیمون سبقته …

بخون و حالشو ببر !

۲۵۳ صفحه

چاپ اول

قیمت :  ۲۹۰۰۰

با تخفیف : ۲۵۰۰۰

جلد--کتاب-کار-شاکریان۲-

کتاب کار ریاضیات تجربی …

شامل فصل های : مشتق ، کاربرد مشتق ، مجانب ، انتگرال ، خط و نقطه ، دایره ، تصاعد ، ماتریس

ویژگی های کتاب :

دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات تجربــــــــــــــی !!!

شامل تمام تست های کنکور های سراسری داخل و خارج ده سال اخیر

دارای تست ترکیبی ، مفهومی و به درد بخور

پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب ریاضیات کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

چاپ : دوازدهم

تعداد صفحات : ۲۵۳ صفحه

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومن

قیمت با تخفیف : ۲۳۰۰۰ تومن

دیدگاهتان را بنویسید