همایش حد دخترانه در تاریخ ۳۰ دی در ساختمان سابکو مشهد برگزار شد .

در این همایش مبحث حد به صورت کامل تدریس و تست های کنکور ۷ سال اخیر مورد آنالیز قرار گرفت .

مکان : مشهد – ابوذر غفاری – ساختمان سابکو

untitled-1