1 (1)

۳۰۷۰ ریاضی

[cherry_button text=”برای سفارش کتاب کلیک کنید” url=”http://www.sebghatebartar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” style=”danger” radius=”1″ centered=”yes” fluid=”no” fluid_position=”right” icon_position=”bottom” bg_color=”#ff3037″ target=”_blank”]

آیا میدانید بیش از ۷۰ % تست های کنکور از بین ۳۰ درصد نکات می آید ؟

ویژگی های این کتاب :

پوشش کامل کنکور های ۸۸ تا ۹۴ تجربی داخل و خارج کشور

سوال های منتخب کنکور های ۸۸ تا ۹۴ ریاضی داخلی و خارج کشور

تست های شبیه سازی شده با کنکور های اخیر

خلاصه نکات به همراه پاسخ های تشریحی به سبک سبقت

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب برای جمع بندی ریاضی تجربی کشور ، کتاب ۳۰۷۰ است .

تعداد صفحات : ۳۷۰ صفحه

چاپ اول

قیمت اصلی : ۴۰۰۰۰

فروش با ۳۰ % تخفیف : ۳۰۰۰۰

———————————————-

1 (3)

پروپیمون ریاضی جلد یک

[cherry_button text=”برای سفارش کتاب کلیک کنید” url=”http://www.sebghatebartar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” style=”danger” radius=”1″ centered=”yes” fluid=”no” fluid_position=”right” icon_position=”bottom” bg_color=”#ff3037″ target=”_blank”]

شامل فصل های : حد و پیوستگی ، احتمال ، تابع ، درجه ۲ ، لگاریتم ، مثلثات ، آمار

شامل ۷۰۰ تست مفهمومی ترکیبی و متناسب با کنکور تجربی

پاسخ های تشریحی به سبک سبقت !!

پوشش تمام تست های احتمالی و بررسی دقیق کنکور های سه سال اخیر

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب تست ریاضی تجربی کتاب پروپیمون سبقته …

بخون و حالشو ببر !

۳۰۲ صفحه

چاپ دوم

قیمت :  ۲۹۰۰۰

————————————-

1 (4)

پروپیمون ریاضی جلد دوم

[cherry_button text=”برای سفارش کتاب کلیک کنید” url=”http://www.sebghatebartar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” style=”danger” radius=”1″ centered=”yes” fluid=”no” fluid_position=”right” icon_position=”bottom” bg_color=”#ff3037″ target=”_blank”]

شامل فصل های : مشتق ، کاربرد مشتق ، مجانب ، انتگرال ، خط و نقطه ، مقاطع مخروطی، تصاعد ، ماتریس ، دنباله

شامل ۷۰۰ تست مفهمومی ترکیبی و متناسب با کنکور تجربی

پاسخ های تشریحی به سبک سبقت !!

پوشش تمام تست های احتمالی و بررسی دقیق کنکور های سه سال اخیر

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب تست ریاضی تجربی کتاب پروپیمون سبقته …

بخون و حالشو ببر !

۲۵۳ صفحه

چاپ اول

قیمت :  ۲۹۰۰۰

با تخفیف : ۲۵۰۰۰

——————————————–

1 (2)

کتاب کار ریاضیات تجربی

[cherry_button text=”برای سفارش کتاب کلیک کنید” url=”http://www.sebghatebartar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” style=”danger” radius=”1″ centered=”yes” fluid=”no” fluid_position=”right” icon_position=”bottom” bg_color=”#ff3037″ target=”_blank”]

شامل فصل های : حد و پیوستگی ، احتمال ، تابع ، درجه ۲ ، لگاریتم ، مثلثات ، آمار

ویژگی های کتاب :

دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات تجربــــــــــــــی !!!

شامل تمام تست های کنکور های سراسری داخل و خارج ده سال اخیر

دارای تست ترکیبی ، مفهومی و به درد بخور

پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب ریاضیات کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

چاپ : دوازدهم

تعداد صفحات : ۲۵۳ صفحه

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومن

قیمت با تخفیف : ۲۳۰۰۰ تومن

————————————————

1 (5)

کتاب کار ریاضیات تجربی …

[cherry_button text=”برای سفارش کتاب کلیک کنید” url=”http://www.sebghatebartar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” style=”danger” radius=”1″ centered=”yes” fluid=”no” fluid_position=”right” icon_position=”bottom” bg_color=”#ff3037″ target=”_blank”]

شامل فصل های : مشتق ، کاربرد مشتق ، مجانب ، انتگرال ، خط و نقطه ، دایره ، تصاعد ، ماتریس

ویژگی های کتاب :

دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات تجربــــــــــــــی !!!

شامل تمام تست های کنکور های سراسری داخل و خارج ده سال اخیر

دارای تست ترکیبی ، مفهومی و به درد بخور

پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب ریاضیات کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

چاپ : دوازدهم

تعداد صفحات : ۲۵۳ صفحه

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومن

قیمت با تخفیف : ۲۳۰۰۰ تومن

——————————————-

6

کتابچه تست زنی و خلاصه نویسی سبتیک

[cherry_button text=”برای سفارش کتاب کلیک کنید” url=”http://www.sebghatebartar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” style=”danger” radius=”1″ centered=”yes” fluid=”no” fluid_position=”right” icon_position=”bottom” bg_color=”#ff3037″ target=”_blank”]

هدف بند و به سبک سبقت تست بزنید !

مدیریت زمان – برنامه ریزی – تست زنی

خلاصه نویسی – مشخص کردن درصد و …

چاپ : اول

قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

———————–

tota6-1

کتاب روان شناسی من میتونم

[cherry_button text=”برای سفارش کتاب کلیک کنید” url=”http://site.sebghatebartar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” style=”danger” radius=”1″ centered=”yes” fluid=”no” fluid_position=”right” icon_position=”bottom” bg_color=”#ff3037″ target=”_blank”]

دسته بندی فوق العاده نکات و تکنیک های حل

پرهیر از بیان نکات تبلیغاتی و بی اهمیت

دارای تست های مفهومی ، تشخیصی و ترکیبی

نوشته شده توسط بهترین مراکز کنکور

قیمت : ۱۶٫۸۰۰

قیمت با تخفیف : ۱۴٫۰۰۰ تومان


فرم سفارش کتاب

[gravityform id=”3″ name=”محصولات” ajax=”true”]