همایش بزرگ راز موفقیت ۱۹ بهمن

در این همایش در مورد:
۱- ۷ تکنیک برای مدیریت جلسه آزمون
۲- باورها و راز های ناگفته ای که باعث رتبه شدن می شود.
۳- راز های داشتن انگیزه و اشتیاق سوزان تا شب کنکور
۴- یادگیری بدون فراموشی و اصول خلاصه نویسی حرفه ای


برای ثبت نام در این همایش بزرگ اینجا کلیک کنید