15%
تخفیف

پکیج مقاطع مخروطی ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۱ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

158,000 تومان 134,000 تومان
15%
تخفیف

پکیج کامل درجه دو ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۴ عدد دی وی دی درسنامه

۲ عدد دی وی دی همایش

۲ عدد دی وی دی پلاس

155,000 تومان 132,000 تومان
15%
تخفیف

پکیج کامل لگاریتم ( درسنامه + سبقت پلاس +همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۱ عدد دی وی دی درسنامه

۱ عدد دی وی دی همایش

۲ عدد دی وی دی پلاس

155,000 تومان 132,000 تومان
15%
تخفیف

پکیج کامل انتگرال ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۲ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

۲ عدد دی وی دی پلاس

210,000 تومان 178,000 تومان
15%
تخفیف

پکیج کامل کاربرد مشتق ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش )

برنامه مطالعاتی

جزوه

۲ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

۳ عدد دی وی دی پلاس

237,000 تومان 202,000 تومان
15%
تخفیف

پکیج کامل مشتق ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

5.00 1 رای
230,000 تومان 196,000 تومان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۲ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

۳ عدد دی وی دی پلاس

230,000 تومان 196,000 تومان
25%
تخفیف

پکیج طلایی ۵۰ درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

مباحث : احتمال و آنالیز – آمار- تابع – مثلثات- حد و پیوستگی – لگاریتم – درجه ۲

فیلم درسنامه و جمع بندی/ فیلم همایش در مباحث پرتست/فیلم تست زنی و تحلیل آزمون های آزمایشی ۲سال اخیر و
حل تست های منتخب پروپیمون/ کتاب های پروپیمون/ برنامه مطالعاتی /جزوه مباحث/آزمون آنلاین رایگان و ارسال رایگان
در سراسر کشور به همراه مشاوره و پیگیری تلفنی توسط پشتیبان و فیلم نکات مهم و تحلیل کنکور ریاضی شب کنکور ۹۷

1,436,000 تومان 1,077,000 تومان
25%
تخفیف

پکیج الماس ۷۵ درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

مباحث :احتمال – آمار- تابع – مثلثات- حد و پیوستگی – مشتق – کاربرد مشتق- انتگرال – لگاریتم – درجه ۲- مقاطع مخروطی

فیلم درسنامه و جمع بندی/ فیلم همایش در مباحث پرتست/فیلم تست زنی و تحلیل آزمون های آزمایشی ۲سال اخیر و
حل تست های منتخب پروپیمون/ کتاب های پروپیمون/ برنامه مطالعاتی /جزوه مباحث/آزمون آنلاین رایگان و ارسال رایگان
در سراسر کشور به همراه مشاوره و پیگیری تلفنی توسط پشتیبان و فیلم نکات مهم و تحلیل کنکور ریاضی شب کنکور ۷۹

 

2,260,000 تومان 1,695,000 تومان