30%
تخفیف

محصول دانلودی سینتیک شیمیایی و حل مسائل آن – استاد مرتضی محمدی

محصول دانلودی سینتیک شیمیایی و حل مسائل آن استاد مرتضی محمدی این بسته آموزشی در مجموع ۲ ساعت و ۷…
100,000 تومان 70,000 تومان
30%
تخفیف

محصول دانلودی ترموشیمی و حل مسائل آن – استاد مرتضی محمدی

محصول دانلودی ترموشیمی و حل مسائل آن استاد مرتضی محمدی این بسته آموزشی در مجموع ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه…
150,000 تومان 105,000 تومان
30%
تخفیف

محصول دانلودی حل مسائل انحلال پذیری و غلظت محلول ها – استاد مرتضی محمدی

محصول دانلودی حل مسائل انحلال پذیری و غلظت محلول ها استاد مرتضی محمدی این بسته آموزشی در مجموع ۵ ساعت…
150,000 تومان 105,000 تومان
30%
تخفیف

محصول دانلودی حل مسائل استوکیومتری به روش سه گام – استاد مرتضی محمدی

حل مسائل استوکیومتری به روش سه گام استاد مرتضی محمدی توضیحات استاد محمدی در مورد استوکیومتری به روش سه گام…
120,000 تومان 84,000 تومان