کتاب کار ریاضیات تجربی جلد دوم

********

مشخصات ظاهری کتاب :

تعداد صفحات : ۸۷ صفحه

قیمت اصلی : ۲۳۰۰۰

قیمت با تخفیف : ۱۵۰۰۰ تومن

78,000 تومان

کتاب کار ریاضیات تجربی جلد اول

********

مشخصات ظاهری کتاب :

تعداد صفحات : ۲۵۳ صفحه

قیمت اصلی : ۲۵۰۰۰

78,000 تومان

پروپیمون ریاضی جلد اول (نظام جدید)

********
مشخصات ظاهری کتاب  :
تعداد صفحه: ۳۰۲ صفحه
قیمت :  ۳۰۰۰۰ تومان
78,000 تومان