• فوق لیسانس زبان انگلیسی
  • دبیر نمونه خراسان رضوی
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • مدرس مدارس تیزهوشان ، امام رضا ، امام حسین ، بعثت ، کیان ، کاوش ، کانون علم ، نورامید ، شهریار توس
  • مدرس کلاس های ضمن خدمت آموزش و پرورش خراسان رضوی