مدارک تحصیلی :

 • کارشناس ارشد شیمی تجزیه

سوابق کاری :

 • دبیر رسمی آموزش و پرورش از سال ۱۳۷۲
 • دبیر رسمی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان (سمپاد) – از سال ۱۳۷۲
 • مدیر موسسه آموزشی انتشاراتی سبقت برتر
 • عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات آموزشی اندیشه فرزانگان برتر
 • دبیر رسمی آموزش و پرورش و دبیرستان هاشمی نژاد ۱ مشهد (سمپاد)
 • مدرس شیمی کنکور در آموزشگاه های علمی آزاد و مدارس غیرانتفاعی معروف مشهد 
 • مؤلف کتاب های آموزشی شیمی برای پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم دبیرستان
 • مدرس همایش های شیمی کانون فرهنگی آموزش مشهد – از سال ۱۳۹۳
 • مدیر اپلیکیشن شیمی کنکور
 • مدیر سایت آموزش شیمی دبیرستان و کنکور www.Chempic.com
 • سخنران همایش های راز موفقیت ویژه کنکوری ها 
 • سخنران همایش های انگیزشی اکسیژن 

افتخارات آموزشی در تدریس شیمی :

 • ابداع روش سه گام برای حل مسائل استوکیومتری
 • ابداع روش (GTA) برای رسم ساختارهای لوویس و ارائه آن بصورت فیلم آموزشی 

نمونه فیلم کلاس آنلاین